Home » First Hearing Dispute Resolution Appointment (FHDRA) (in Polish)

First Hearing Dispute Resolution Appointment (FHDRA) (in Polish)

FHDRA ‚ A First Hearing Dispute Resolution Appointment ‚ A ‚Äã‚Äãjest zwykle pierwszƒÖ rozprawƒÖ w ramach procedury sƒÖdowej w sprawie dzieci (Children Act 1989).

Celem FHDRA jest ocena kwestii spornych miƒôdzy stronami na wczesnym etapie postƒôpowania oraz okre≈õlenie najlepszego sposobu prowadzenia sprawy.

Gdy strona (Wnioskodawca – Applicant) rozpocznie postƒôpowanie sƒÖdowe w sprawie jakiegokolwiek dziecka, SƒÖd nada sprawie numer referencyjny (Case Number) i wyznaczy datƒô pierwszego posiedzenia – FHDRA ‚ A kt√≥ra odbƒôdzie siƒô zwykle w ciƒÖgu 6 do 8 tygodni.

Procedura przed FHDRA

Przed pierwszą rozprawą oficer CAFCASS podejmie działania w celu określenia potencjalnego lub rzeczywistego ryzyka wyrządzenia krzywdy dzieciom. Przeprowadzone zostaną rozmowy telefoniczne ze stronami, sprawdzona zostanie kartoteka policyjna oraz sprawdzony system Opieki Społecznej (Social Services). Po podjęciu wszystkich niezbędnych działań, oficer CAFCASS przygotuje krótki raport (Safeguarding Letter), którego kopia zostanie wysłana do Sądu i zwykle do stron.

Bardzo waone jest, aby otwarcie i uczciwie współpracować z CAFCASS podczas wstępnej rozmowy. Czasami bardzo pomocne może okazać się również spisanie przed rozmową wszystkich obaw i szczegółów, które strony chcą przekazać CAFCASS. Rozmowa może okazac się bardzo stresująca i wczesniejsze spisanie punktów może zapobiec zapomnieniu jakichkowiek informacji.

Udział w FHDRA

W normalnych okolicznościach obie strony zostaną poproszone o stawienie się w Sądzie co najmniej godzinę przed terminem rozprawy w celu podjęcia dalszych rozmów z CAFCASS i podjęcia próby rozwiązania wszystkich lub niektórych problemów z drugą stroną. Obecnie większość posiedzeń odbywa się za pośrednictwem telefonu lub połączenia wideo. Niemniej jednak nadal dobrą praktyką jest bycie dostępnym co najmniej godzinę przed rozprawą na wypadek konieczności uzyskania pilnych instrukcji przed rozpoczęciem posiedzenia.

Aby ustalić, czy rozprawa odbywa się osobiście, czy jest prowadzona zdalnie, należy sprawdzić początkowe orzeczenia sądowe (Court Order) i/lub zawiadomienie o postępowaniu (Notice of Proceedings). Powinny one zostać wysłane do obu stron na poczatku calej sprawy.

Co dzieje siƒô podczas FHDRA?

Sędzia (lub tzw Magistrates) wysłucha ubu stron i zadecyduje, jakie dalsze kroki są wymagane w danej sprawie.

Krotki raport przygotowany przez CAFCASS oraz zawarte w nim zalecenia będą również rozwazone podczas tego posiedzenia. Jeżeli raport nie jest dostępny w czasie rozprawy, sprawa może zostać odroczona na inny dzień, aby umożliwić CAFCASS sfinalizowanie raportu.

Czasami raport nie jest udostępniany stronom przed rozprawą, a jedynie przesyłany do sądu. Zwykle dzieje się tak, jeśli CAFCASS nie było w stanie porozmawiać z jedną ze stron lub jeśli ujawnienie raportu przed posiedzeniem może potencjalnie narazić jedną ze stron lub dzieci na ryzyko krzywdy.

Po FHDRA

Czasami sprawy mogą zostać zakończone podczas FHDRA, jeśli nie ma żadnych obaw lub zastrzeżeń w związku z którąkolwiek ze stron i jeśli strony dojdą do porozumienia. Częściej jednak, zanim sprawa potoczy się dalej lub calkowicie zakończy, podjęte musza zostać dalsze kroki. Sąd może zarządzić, że wymagany jest dodatkowy, bardziej szczegółowy raport w celu dokladniejszego zbadania okoliczności sprawy oraz ustalenia życzeń dzieci. Nazywa się to Raport Sekcji 7 (Section 7 Report). Jeżeli CAFCASS i Sąd mają poważne wątpliwości dotyczące jednego lub obojga rodziców, można zarządzić Raport Sekcji 37 (Section 37 Report). CAFCASS lub Opieka Socjalna rozważą w takim raporcie, czy Opieka Socjalna (Social Services) powinny poważniej podejść do sprawy i czy powinno zostać rozpoczęte postępowanie w sprawie opieki nad dziecmi.

W zależności od sprawy, Sędzia może zlecić badanie na obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie lub nakazać stronom dostarczenie listów od swoich lekarzy rodzinnych z komentarzami na temat ich zdrowia psychicznego.

Jeśli sprawa nie zakończy się w FHDRA, następnym posiedzeniem będzie Dispute Resolution Appointment.

Powyższa definicja jest również dostępna w języku angielskim tutaj.

social

Share Post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

get in touch

We’re not like
other law firms

Ethically driven

Truth Legal was founded on the idea of putting ethics at the centre of legal services. 

Indeed, ethical working is at our core: in treating people fairly, being open and honest, and taking social responsibility. To that end, Truth Legal sponsor a large section of woodland near Harrogate, planting a tree for every one of the clients we represent.

Real lawyers, real people

We believe a good lawyer shouldn’t just offer technical expertise, but a real understanding of what you’re going through and how best to help you. 

Above all, our team are dedicated to their clients – whether that is guiding them through legal complexities, securing compensation, or simply fighting for what’s right.

We won’t blind you with jargon – we give advice clearly. And when technical terms can’t be avoided we explain them in full.

Exceptional service

In contrast to some firms, we don’t overload our lawyers with cases. Our team provide clients with a more personal service, meaning we can dedicate adequate time to your matter.

Just read our client reviews to see what a difference this can make.

Fill out our quick online form with your details and we’ll come back to you

Consent(Required)

© 2022 Truth Legal Ltd is registered in England & Wales (08031477), VAT Registered (135 2552 31),
Authorised and Regulated by the Solicitors Regulation Authority (568741).

Website by browndog.agency