Home » Dispute Resolution Appointment (DRA) (in Polish)

Dispute Resolution Appointment (DRA) (in Polish)

Dispute Resolution Appointment (DRA) znany r√≥wnie≈º jako Dispute Resolution Hearing (DRH) ‚ A jest zwykle drugƒÖ rozprawƒÖ w ramach procedury sƒÖdowej w sprawie dzieci (Children Act 1989).

Celem DRA jest rozważenie wszelkich dodatkowych dowodów i/lub raportów uzyskanych po pierwszym posiedzeniu znanym jako First Hearing Dispute Resolution Appointment (FHDRA).

Procedura przed DRA

Na posiedzeniu FHDRA Sad decyduje o krokach, kt√≥re musza zostaƒá podjƒôte przed posiedzeniem DRA. Czasami mo≈ºe to obejmowaƒá test na obecno≈õƒá narkotyk√≥w i/lub alkoholu we krwi, dostarczenie przez przez jednƒÖ lub obie strony list√≥w od swoich lekarzy rodzinnych z komentarzem na temat ich zdrowia psychicznego, uzyskanie ewidencji kuratorskiej lub uzyskanie zaawansowanej kartoteki policyjnej. SƒÖd mo≈ºe r√≥wnie≈º zaleciƒá, aby Children and Family Court Advisor and Support Service (CAFCASS) ‚ A lub w niekt√≥rych przypadkach Opieka Spo≈Çeczna ‚ A sporzƒÖdzi≈Ç dodatkowy raport w sprawie.

Czasami pewne warunki, takie jak np. test na obecno≈õƒá narkotyk√≥w we krwi lub uzyskanie kartoteki policyjnej, muszƒÖ byƒá spelnione przed podjƒôciem kolejnych krok√≥w ‚ A np. przygotowanie raportu ko≈Ñcowego w sprawie.

Udział w DRA

W normalnych okolicznościach obie strony zostaną poproszone o stawienie się w Sądzie co najmniej godzinę przed terminem rozprawy w celu podjęcia dalszych rozmów z CAFCASS i podjęcia próby rozwiązania wszystkich lub niektórych problemów z drugą stroną. Obecnie większość posiedzeń odbywa się za pośrednictwem telefonu lub połączenia wideo. Niemniej jednak nadal dobrą praktyką jest bycie dostępnym co najmniej godzinę przed rozprawą na wypadek konieczności uzyskania pilnych instrukcji przed rozpoczęciem posiedzenia.

Aby ustalić, czy rozprawa odbywa się osobiście, czy jest prowadzona zdalnie, należy sprawdzić orzeczenie sądowe (Court Order) wydane podczas posiedzenia FHDRA.

Co sie dzieje podczas DRA

Sędzia (lub tzw Magistrates) wysłucha ubu stron i zadecyduje, jakie dalsze kroki muszą zostać podjęte, aby zrobić postęp w sprawie lub ja zakonczyć.

Je≈ºeli raport (zwykle Raport z Sekcji 7 ‚ A Section 7 Report) zosta≈Ç przygotowany przed posiedzeniem i obie strony zgadzajƒÖ siƒô z zaleceniami przedstawionymi przez CAFCASS (lub Opiekƒô Spo≈Çeczna) w takim raporcie, DRA mo≈ºe zostaƒá potraktowane jako Rozprawa Ko≈Ñcowa i sprawa mo≈ºe siƒô zako≈Ñczyƒá. Ostateczne orzeczenie sƒÖdowe zostanie sporzƒÖdzone i wys≈Çane do stron w ciƒÖgu najbli≈ºszych kilku tygodni.

Jeżeli jednak niektóre kroki nie zostały z jakiegokolwiek powodu wykonane lub w raport przegotowany przez CAFCASS lub Opiekę Społeczną przedstawia kolejne powody do obaw, Sad rozważy, jakie kolejny kroki musza zostać podjęte w sprawie. Dzieje się tak często, gdy np kartoteka policyjna, ewidencja kuratorska lub dokumentacja medyczna nie dotarły na czas, aby można je było uwzględnić w raporcie. Sprawa prawdopodobnie zostanie wtedy odroczona (przełożona) na inny termin, a CAFCASS (lub Opiece Społecznej) może zostać zlecone przygotowanie dodatkowego raportu.

Jeżeli sprawa nie może zostać zakończona, ponieważ jedna lub obie strony nie zgadzają się z zaleceniami zawartymi w raporcie, Sad prawdopodobnie ustali termin finałowej rozprawy.

W takim przypadku Sąd poleci stronom i potencjalnym świadkom złożenie pisemnych zeznań. Autor raportu może również zostać poproszony o złożenie zeznań w charakterze świadka.

Jeżeli na posiedzeniu FHDRA Sad nakazał przygotowanie Raportu z Sekcji 37, a nie Raportu z Sekcji 7, rezultat takiego raportu zostanie uważnie rozważony podczas DRA. Jeżeli Opieka Społeczna ma poważne obawy dotyczące rodziców i zostały one ujęte w raporcie, Sąd może na tym etapie wstrzymać postępowanie i zmienić postępowanie z zakresu prawa prywatnego (kwestie dotyczące kontaktu lub miejsca zamieszkania dzieci) na publiczne postępowanie prawne (potencjalne postępowanie opiekuńcze) w celu zapewnienienia ochrony dzieciom.

Powyższa definicja jest również dostępna w języku angielskim tutaj.

social

Share Post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

get in touch

We’re not like
other law firms

Ethically driven

Truth Legal was founded on the idea of putting ethics at the centre of legal services. 

Ethical working is at our core: in treating people fairly, being open and honest, and taking social responsibility. We sponsor a large section of woodland near Harrogate, planting a tree for every one of the clients we represent.

Real lawyers, real people

We believe a good lawyer shouldn’t just offer technical expertise, but a real understanding of what you’re going through and how best to help you. 

Above all, our team are dedicated to their clients – whether that is guiding them through legal complexities, securing compensation, or simply fighting for what’s right.

We won’t blind you with jargon – we give advice clearly. And when technical terms can’t be avoided we explain them in full.

Exceptional service

In contrast to some firms, we don’t overload our lawyers with cases. Our team provide clients with a more personal service, meaning we can dedicate the proper time to your matter.

Just read our client reviews to see what a difference this can make.

Fill out our quick online form with your details and we’ll come back to you

Consent(Required)

© 2022 Truth Legal Ltd is registered in England & Wales (08031477), VAT Registered (135 2552 31),
Authorised and Regulated by the Solicitors Regulation Authority (568741).

Website by browndog.agency